Privacybeleid

Algemene informatie
DAS HOHENFELS heeft deze Internet Privacy Policy opgesteld om bezoekers van de website te benaderen als een betrouwbare partner die het persoonlijk recht op vertrouwelijkheid respecteert en garandeert.
In de zin van GDPR 2016/679 is Thomas Antesberger de verantwoordelijke voor het beheer of de verwerking van persoonsgegevens die via de website kunnen worden verzameld. De Gegevensbeheerder beheert of verwerkt alle gegevens die via de website (www.hohenfels.at) worden verzameld onder de hieronder beschreven voorwaarden.

Type gegevensverzameling en doel van de verwerking
We verwerken alleen gegevens die bezoekers van de website uit eigen vrije wil verstrekken. Het is ook mogelijk om door de website te navigeren zonder persoonlijke gegevens en informatie te verstrekken. Het staat elke bezoeker vrij om ons beperkte persoonlijke gegevens te verstrekken om alleen bepaalde diensten te kunnen gebruiken. De verzamelde en opgeslagen persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de diensten die in de beschikbare informatiebrief worden gespecificeerd.
Bezoekers van de website kunnen hun gegevens indienen om:

 • abonneer u op onze nieuwsbrief
 • registreren voor evenementen
 • Informatie verkrijgen over diensten/producten, aanbiedingen, beschikbaarheid van kamers, kostenramingen
 • Te boeken verblijven/vakanties
 • Diensten/producten/bonnen kopen

Openbaarmaking van gegevens aan derden
Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan andere bedrijven. Persoonlijke gegevens worden ook doorgegeven als de wet dit vereist of als de gerechtelijke autoriteiten of andere instanties en instellingen daarom vragen.
We zijn niet van plan om gevoelige of juridisch relevante persoonsgegevens te verzamelen via onze eigen website.
In de zin van art. 4 van GDPR 2016/679 omvatten gevoelige gegevens persoonsgegevens met betrekking tot geslacht, etnische afkomst, religieuze, filosofische of andere overtuigingen, politieke opvattingen, lidmaatschap van partijen, vakbonden, verenigingen of organisaties met een religieuze, filosofische, politieke of vakbondsachtergrond, evenals informatie over gezondheidstoestand of seksuele geaardheid. Op grond van art. 4 van GDPR 2016/679 omvatten gegevens van justitiële relevantie persoonsgegevens met betrekking tot handelingen op grond van art. 3, lid 1, letters a) tot en met o) en r) tot en met u), van D.P.R. nr. 313 van 14 november 2002 inzake strafregisters, het register van administratieve straffen voor strafbare feiten of procedures die in dit verband aanhangig zijn, of met betrekking tot de status van beschuldigde of verdachte in de zin van de artikelen 60 en 61 van het Wetboek van Strafvordering. We raden u aan dergelijke informatie niet op onze website te plaatsen.

Integratie van diensten en inhoud van derden en gegevensoverdracht naar derde landen

 • Google Analytics, Google IP Locator, Google Maps, Google Maps Afstand Api, Google reCAPTCHA
  Eigenaar: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS
 • YouTube-inhoud
  Eigenaar: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS
 • Sociaal netwerk Facebook
  Eigenaar: Facebook Inc., Menlo Park, Californië, VS
 • Sociaal netwerk Instagram
  Eigenaar: Facebook Inc., Menlo Park, Californië, VS

Extra externe inhoud kan worden geladen via widgets en iFrames. Om toegang te krijgen tot deze lijst moet een e-mail worden gestuurd naar .

Koppelingen naar websites van derden
We willen erop wijzen dat onze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd in overeenstemming met dit privacybeleid.

Opslag en verwijdering van gegevens
De informatie en persoonlijke gegevens die via deze website worden verzameld, met inbegrip van de gegevens die vrijwillig door de bezoeker worden verstrekt om informatiemateriaal of andere mailings te ontvangen door te schrijven naar de adressen die worden vermeld in de secties “Reserveringsaanvraag” en “Aanvraag/Onlineboeking”, worden uitsluitend bewaard voor het leveren van de gevraagde dienst en alleen gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor dit doel. Nadat de dienst is verleend, worden alle persoonlijke gegevens verwijderd in overeenstemming met het privacybeleid, tenzij anders verzocht door de autoriteiten of vereist door de wet.

Uitoefening van rechten die ons toekomen
In overeenstemming met art. 15 van de GDPR 2016/679 heeft de eigenaar van de gegevens te allen tijde het recht om informatie te verkrijgen over de inhoud van zijn persoonsgegevens die via deze website zijn verzameld, om deze te laten corrigeren, bijwerken of verwijderen, of om andere rechten te doen gelden die door de wet zijn erkend. Hiervoor is het nodig om contact op te nemen met de gegevensbeheerder of de functionaris voor gegevensbescherming via e-mail.

Gegevensbeveiliging
We nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en misbruik. DAS HOHENFELS beschermt persoonsgegevens met behulp van internationaal erkende beveiligingsnormen en -procedures die

 • onbevoegde toegang
 • ongeoorloofd gebruik en distributie
 • ongeoorloofde wijziging
 • verlies en onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging

onmogelijk.

Cookies/reclame
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer een gebruiker bepaalde websites bezoekt. Deze website, met inbegrip van de subdomeinen, maakt gebruik van cookies, waarbij altijd de toestemming van de gebruiker wordt gevraagd indien dit uitdrukkelijk wordt vereist door de wet of andere relevante bepalingen. Het gebruik van cookies maakt het voor de gebruiker gemakkelijker om te navigeren en de informatie die aan de gebruiker wordt doorgegeven, wordt gepersonaliseerd. Daarnaast worden systemen gebruikt om informatie over de gebruiker te verzamelen, zoals het IP-adres, de gebruikte browser en het besturingssysteem en/of websites die door een gebruiker zijn bezocht voor veiligheids- en statistische doeleinden.
Cookies vormen geen risico voor je computer, tablet of smartphone. De cookies die door deze website worden gegenereerd bevatten geen persoonlijke gegevens waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd, maar alleen gecodeerde gegevens.

Specifiek gebruik van persoonlijke gegevens
Hieronder vindt u specifieke informatie over hoe bepaalde onderdelen van deze website werken:

 • Reserveringsaanvraag sectie
  Het gedeelte “Reserveringsaanvraag” van deze website biedt de mogelijkheid om te informeren naar de beschikbaarheid in onze Tannheimer Stube. Als u besluit ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, worden deze uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden verwerkt door speciaal daartoe bevoegde personen en in overeenstemming met de reguliere interne administratieve processen.
 • Inlichtingen/online boeken
  Het gedeelte “Aanvraag/online boeken” van deze website biedt de mogelijkheid om informatie te verkrijgen over aanbiedingen en beschikbaarheid van verblijven/vakanties en om vakanties/verblijven of andere van onze diensten (bijv. wellness) te boeken of aan te schaffen. Als u ervoor kiest ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, worden deze uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden verwerkt door speciaal daartoe bevoegde personen en in overeenstemming met de reguliere interne administratieve processen.

Minderjarige bezoekers (16 jaar)
De website van DAS HOHENFELS, waarop dit privacybeleid van toepassing is, is niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen. We zijn ons bewust van de noodzaak om gegevens van minderjarigen te beschermen, vooral in de online omgeving. We verzamelen en bewaren daarom geen gegevens van minderjarige bezoekers, tenzij dit onvrijwillig gebeurt.

Sociale media
Naast onze website zijn we ook aanwezig op sociale netwerken, met name Facebook en Instagram, om de bekendheid van ons bedrijf te vergroten en voor marketingdoeleinden. Wanneer u een van onze websites bezoekt, kunnen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de beheerder van het sociale netwerk. Daarnaast kan de operator jouw profiel aan het onze koppelen als je bent aangemeld bij het betreffende netwerk.
Rechtsgrondslag: legitiem belang (Art 6 para 1 lit f GDPR)
Ontvangers/categorieën ontvangers: Verwerker
Details over de specifieke verzameling en verwerking van gegevens door de respectieve exploitant vindt u in de volgende links:
Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Cookies/webanalysediensten
We gebruiken zowel sessiecookies als cookies voor de statistische analyse van het gebruik van onze website. In het bijzonder worden de volgende doelgerichte cookies gebruikt:

 • Google Ads conversietags – bijhouden van gebruikersgedrag op de website, communiceert met Google Ads
 • Google Analytics – bijhouden van gebruikersgedrag op de website en genereren van remarketinglijsten
 • Facebook Pixel – bijhouden van gebruikersgedrag op de website en genereren van remarketinglijsten

Google Remarketing
Deze website gebruikt cookies om bezoekers via remarketingcampagnes te targeten met online reclame op een later tijdstip in het advertentienetwerk van Google. Om remarketingadvertenties weer te geven, gebruiken externe aanbieders zoals Google cookies op basis van een bezoek aan deze website.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. f GDPR
Opslagduur: zie cookielijst

Google-kaarten
Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het nodig om je IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de door ons aangegeven plaatsen op de website gemakkelijk te kunnen vinden.
Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. f GDPR
Opslagperiode: tot einde gebruik

Google Tag Manager
In de Google Tag Manager verzamelen we tools voor websiteanalyse.
Google Tag Manager verzamelt gegevens van websitebezoekers om deze door te sturen naar de betreffende tool. De gegevens worden niet verzameld of opgeslagen. De instrumenten die zijn vastgelegd in de Google Tag Manager worden door ons ingesteld in overeenstemming met de regelgeving voor gegevensbescherming.

Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. f GDPR
Opslagperiode: tot einde gebruik

Remarketing/retargeting
Wij gebruiken “Facebook Pixel” van Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of voor inwoners van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”).

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server via de Facebook-pixel. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. We kunnen de op deze manier verkregen informatie gebruiken om Facebook Ads weer te geven of voor trackingfuncties. De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als operator.

Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.
Als je niet wilt dat er gegevens worden verzameld via Custom Audience, kun je dit hier uitschakelen https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Je moet je eerst aanmelden bij Facebook. Als u geen Facebook-account hebt, kunt u zich afmelden voor op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Onze websites bevatten links naar websites van derden waarop cookies kunnen worden gebruikt en persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt. We hebben hier geen invloed op en kunnen je niet van tevoren informeren. Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op onze website www.hohenfels.at. Dit geldt niet voor de websites waarnaar op deze pagina wordt gelinkt.

Gönne dir eine Pause! ❤️
Urlaub mit Vierbeiner? Bei uns im Hotel Hohenfels sind Hunde nicht nur erlaubt, sondern herzlich willkommen! 🐾🏔️
Wer würde seinen Morgenkaffee nicht gerne mit dieser Aussicht genießen? ☕️🌄 #ViewGoals
Käsespätzle: Weil jeder Tag ein bisschen Käse verdient. 🧀💕
Lasst den Alltag hinter euch und findet euer persönliches Paradies in der Ruhe unserer natürlichen Umgebung. ☀️
.....
#hohenfels #tannheim #tannheimertal #mountainview #wellnesshotel #salzburg #vacationaustria
Am World-Sleep-Day laden wir Dich ein, in der Stille der Tannheimer Berge neue Energie zu tanken. Gönne Dir jetzt Deine wohlverdiente Auszeit! 💤
.....
#worldsleepday #hotel #tirol #tannheim #hohenfels
Unsere Fitnessoase mit Bergpanorama wartet auf Dich! 🏃‍♀️
.....
#gymtime #fitness #tannheim #tannheimertal #mountainview #hohenfels #tirol
Entdeckt, wie erfrischend die Stille sein kann, in einer Umgebung, die zum Innehalten und Entspannen einlädt. 🌄
.....
#hohenfels #tannheim #tannheimertal #tirol #salzburg #wellness #metime
Unser beheizter Pool erwartet euch – egal zu welcher Jahreszeit. 🏊‍♂️💦
.....
#hohenfels #tirol #hotel #tannheim #tannheimertal
Prost auf die wunderbaren Frauen in unserem Leben! #Weltfrauentag 🌷
Bei uns startet jeder Tag mit einer Prise Bergluft und einem atemberaubenden Ausblick.🌻🐑
Deine Bergoase wartet im Hotel Hohenfels, Tannheim 🏞️